© 2017 by Wild Irish Retreat

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon

Upcoming Retreat Dates (2020)

Díseart atá le teacht:

An Chorp Críonna

ag sugradh sa flaithis

Meitheamh 28ú -30ú, 2019

Very few of us feel that we are in optimum health and that our energy levels can sustain a full life.

We are in need of revitalization.

There are many ways to heal a physical sickness but by far the most holistic way is to heal in nature. It is said that 20 minutes in the ocean will cleanse the aura and that a swirling stream will heal a sprain. While steam from hot rocks will detoxify your entire body through the skin.

 

Former hurler Diarmuid Lyng has gone from the peak of athletic fitness to the depths of chronic fatigue to eventually discover that playing in nature was healing. Timmy Creed who also took the journey from competitive sports to yoga postures will lead you in Kundalini Yoga; an intense method where practitioners feel immediate benefits from kriyas of endurance.

We will climb a mountain, play hurling on the beach and swim in the sea and sweat together, eat good food while communicating in our native tongue.

This is a retreat for those who seek to rediscover the joy of being in the body and simple ways to get there. We will discover the power of the breath and how to work out without breaking a sweat. We will discover and deepen the connection between the body and the mind, experiencing the benefits of physical excercise in relaxed joyfulness.

You will learn how to build a simple sweatlodge on the beach with willow poles and blankets and one of the most elemental ways to detoxify.

Is beag duine inár measc atá in ann a rá go bhfuilid i mbarr a sláinte chun saol eachtrúil a chaitheamh.

Tá athnuachan ag teastáil uainn.

Is iomaí slí atá ann chun cneasú ach an bealach is fearr dar linne ná chun cneasú sa nádúr. Deirtear go bhfuil díbirt ceart i fiche nóiméad san fharraige. Go bhfuil maitheas i sruthán ghuairneánach do chos leonta. Agus glantar an corp uiligh tríd an craiceann le gal ó clocha the, steallta le huisce.

Chuaigh iariománaí Diarmuid Lyng ó mbarr a mhaitheasa folláine go dtí na ndúigheán éadóchais de bharr easpa fuinneamh agus sa deireadh, ba é súgradh i nádúr a thug an faoiseamh a bhí ag teastáil.

Siúl Timmy Creed an bóthar céanna ó thaobh spórt de ach bhain sé leigheas sa deireadh as Íoga a fhoglaim agus a cleachtadh agus anois, is múinteoir Kundalini é. Stiúrfaidh sé muid le cumas agus le tuiscint chun dul i dteagmháil aríst le clisteacht an corp.

Dreapfaimid sliabh, imreoimid iomáint, snámhfaimíd san fharraige fhiáin agus roinnfimíd bia folláin le chéile. Agus déanfaimd é seo ar fad trí mheán na Gaeilge.

Ligfimíd cumhacht an anáil muid a cneasú. Cuirfimid allais gan obair chrua. Agus tiocfaimíd ar an eolas faoin nasc deimhin atá ann idir an corp agus an meon, ag bailiú na buntáistí as súgradh go suáilceach ar an mbealach.

Tógfaimid áith allais bunúsach le sail agus pluideanna chun muid fhéin a ghlanadh chun beatha.

Is díseart é seo don té atá ag iarraidh filleadh go dtí an corp agus an aoibhneas a baineann leis an turas sin.

Ag Baint an Beatha
ar thóir an fhomhar ar chósta Chiarraí
Méan Fomhair 6ú - 8ú, 2019

After morning yoga, a wholesome organic breakfast and a chiorcal cómhra on foraging terms we will set out on an learning expedition of our rich coastline.

For this day, you will be students of nature. You will learn the names and uses of edible and medicinal plants and gather your chosen herb to make your own unique remedy later on.

Along the dramatic coastline past wild thyme and blackberries, we will reach the hidden Cuas na nEighe and its pristine seaweed garden.  Here you will learn to identify and sustainably harvest the most valuable wild crop in Ireland: seaweed.

 

Cearbhuil Ní Fhionnghusa's passion for foraging is contagious and her intuitive understanding of plants gives taste to her meals and efficiency to her potions.

Whether it be cooking on a fulacht fia, making seaweed facemasks, harvesting hazelnuts, pressing oil from seed or pounding out wild pesto with a pestel, Cearbhuil employs natural methods in her work with the ethos of walking gently on the land. 

 

We have been separated from the abundance in our back yard for a very long time. Today Irish people live largely on imported foods; packaged and preserved and eaten out of season. It telling on our health.

This retreat aims to return us to the joys of natural food.

 

In the evening around the campfire we will feed and nurture ourselves with the harvest of the day.

 When the Irish language was lost, the knowledge of our environment inherent in it, was also lost.    On this weekend we will rekindle that knowledge and learn of Irish indigenous medicine based on the belief that local plants harvested by your own hand will be the most effective cure to what ails you.

Roinnfimid bricfeasta sláintiúil, orgánac i ndiadh cleachtadh íoga le breacadh an lae. Fiosróimid na tearmaí sealghaireacht le ciorcal comhrá ar téarmaí a mbeidh usáideach amuigh ar an leithinis.

Mac léine na nádúir a mbeidh tú don lá uilig. Foghlaimeoidh tú na hainmneacha agus úsáidí a mbaineann le plandaí leighis agus ithe agus baileoidh tú luibh áirithe amháin chun do leigheas pearsanta a dhéanamh comh maith.

Trasnóimid radharcanna den chéad scoth, rachaimid síos bóithiriní, thar na driseacha sméara dubha agus craobhóga thím fhiáine, go dtí go mbainfimid  an choire nádúrtha amach, Cuas na nEighe. Is san áit seo a foghlaimeoidh tú conas an taoide a léamh chun ór na chósta a bhailiú; feamainn.

Tá dúil, tógálach ar leith ag Cearbhúil Ni Fhionnghusa don sealghaireacht agus cothaíonn an tuiscint iomasach inti a cuid béile agus posóidí.Más rud é go bhfuil sé ag cócaireacht ar Fhulacht Fia, masc feamaine a dhéanamh, cnó choill a bhailiú, pesto fhiáin a dhéanamh nó cantaoir ola a usáid, maireann Cearbhuil i gcomhcheoil leis an nádúr.

 

Nuair a cailleadh ár dteanga dúchais chailleadh eolais faoin dtimpeallacht léi. Tá an díseart seo curtha i bhfeidhm mar leigheas don slí bheatha sin. Cuirfimid i gcuimhne sibh an maitheas atá thar timepall orainn, sná driseacha agus sna páirceanna atá ag feitheamh orainn filleadh chun ár leigheas féin a bhailiú.

Táimid scartha ón bhflúírse thar timpeall orainn le fada. Maraimid anois ar bia allmhairithe, an nasc le rithim na séasúir imithe agus táimid ag fulaingt ó thaobh sláinte de dá bharr. Fillfimid le chéile go dtí cumhacht agus aoibhneas an bídh atá thar timpeall orainn.

Líonfaimíd ár mbolg timpeall an tine san oíche le torthaí an lae.

''fuair mé amach go bhfuilim níos láidir ná is a cheap mé. Dúshlán maith ab ea an súil suas an gcnoc."

Joanne Hunter, 2017

"Bhí an bia dochreidthe ...is an lóistín ana-chompordach. Déanfaidh mé an deireadh seachtaine seo arís go deimhin is molfhainn é do gach éinne."

Susan McElligott, 2017

Táille:

€350 an costas don deireadh seachtaine le lóistín suanlios is béilí (veigeatórach is orgánach) san áireamh.

€50 neamh inaisíoctha chun do spás a choiméad

Mochóirí: €300 íoctha dhá mhí riomh dáta tosaigh an díseart

Chuir anim an díseart a bhfuil tú ag iarraidh freastal ar sa líne eolas más é do thoill é.

D'fhéadfaí íoc le Paypal go dtí an chuntas wildirishretreat@gmail.com nó téigh i dteangmháil linn do roghanna eile

Cost:

Cost for the weekend is €350 and includes dormitory accommodation and all (organic vegetarian) meals

 

Early Bird Rate of €300 paid in full two months before retreat start date.

€50 non-refundable deposit secures your place. Full amount to be paid one month before retreat begins.

Please include the name of the retreat you wish to attend in payment/subject line.

You can pay through the paypal link below to wildirishretreat@gmail.com or contact us at the same address for other payment options

A three-day retreat of yoga, meditation, hurling, wild food foraging and the exploration of Irish language.

Díseart trí lá le íoga, machnamh, iománaíocht, sealgaireacht de bia fiáin agus mionchíoradh an teanga.

Aibreáin 10ú - 13ú, 2020

Dúisigh do Dhúchas